CÔNG TY THẾ GIỚI NHÀ XINH
090 660 98 99

Bảng giá

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ THÔ 2016

GÓI GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3 GÓI 4 GÓI 5 GÓI 6 GÓI 7
Cooper Cooper Plus Silver Silver Plus Gold Gold Plus Platinum
GIÁ THÔ
2,60 tr/m2
 

2,70 tr/m2
 

2,75 tr/m2
 

2,80 tr/m2
 

2,85 tr/m2
 

2,9 tr/m2
 

>3,20 tr/m2
 
LOẠI NHÀ (*)
Một Mặt tiền
 

Một Mặt tiền
 

Một Mặt tiền
 

Một Mặt tiền
 

Hai Mặt tiền
 

Ba Mặt tiền
 

Biệt thự phố

Biệt thự vườn

 
1.Đá 1x2 B.Điền B.Điền B.Điền Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai
2.Cát BT Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to
3.Bê tông Trộn tại
công trường
Trộn tại
công trường
Trộn tại
công trường
Trộn tại
công trường
Thương phẩm Thương phẩm Thương phẩm
4.Cát xây Cát Tân Ba Cát Tân Ba Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to
5.Cát tô Cát Tân Ba Cát Tân Ba Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to Hạt to
6.Xi măng FICO/
CÔNG THANH
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
HOLCIM/
HÀ TIÊN
90.000đ/b
7.Thép Miền Nam VINA - KYOE/
POMINA
VINA - KYOE/
POMINA
14.000đ/kg
VINA - KYOE/
POMINA
14.000đ/kg
VINA - KYOE/
POMINA
14.000đ/kg
VINA - KYOE/
POMINA
14.000đ/kg
VINA - KYOE/
POMINA
14.000đ/kg
8.Gạch xây Tuynel
Bình Dương
960đ/v
Tuynel
Bình Dương
960đ/v
Tuynel
Bình Dương
1040đ/v
Tuynel
Bình Dương
1040đ/v
Tuynel
Bình Dương
1040đ/v
Tuynel
Bình Dương
1040đ/v
Tuynel
Bình Dương
1100đ/v
9.Độ dày sàn
(*)
8cm 8cm 8cm 8cm 8cm 8cm 10cm
10.Độ dày tường
(*)
10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm
11.Mác Bê tông 200 200 200 200 200 250 300
12.Dây điện Dafaco Cadivi Cadivi Cadivi Cadivi Cadivi Cadivi
13.Cáp mạng Trung Quốc Cadivi Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco
14.Cáp tivi Trung Quốc Cadivi Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco
15.Ống cấp uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
PVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
PPR
Bình Minh
16.Ống thoát uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
uPVC
Bình Minh
 
 

 

 

 
 
Về đầu trang
Trang chủ